Ankieta Absolwenta Szkoły

Celem ankiety jest analiza losów absolwentów PZS nr1. w Kościerzynie.
Wyniki ankiety umożliwią ewaluację procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszej szkole.


1. Imię i nazwisko:

2. Rok ukończenia szkoły:

3. Typ szkoły:

4. Po ukończeniu szkoły:

kontynuujesz naukę na studiach dziennych
kontynuujesz naukę na studiach zaocznych lub wieczorowych
kontynuujesz naukę w szkole policealnej
aktualnie nie uczysz się w żadnej szkole
pracujesz

5. Miejsce dalszego kształcenia:

nazwa uczelni/szkoły:

wydział:

kierunek/specjalność:

miejscowość

 

6. Miejsce pracy:

nazwa zakładu:

miejscowość:

stanowisko:

7. Inne ważne informacje (ukończone kursy, działalność społeczna):

8. Adres email


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb szkoły niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).


 

Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Sikorskiego 1
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Kamila Kłączyńska, e-mail: kamilaklaczynska@epomerania.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb szkoły niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i nie będą udostępniane innym odbiorcom
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  wniesienia skargi do organu nadzorczego,