2TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wospo Wn A103 plapd-1/2 Zy A206
plapd-2/2 Sf D107
plapd-1/2 Zy A206
plapd-2/2 Sf A202
j_zlo-1/2 Lk F003
j_zlo-2/2 Mi F004
lozap-1/2 Lw A206
lozap-2/2 Zy A013
2 8:50- 9:35 matem Re A005 plapd-1/2 Zy A206
plapd-2/2 Sf D107
j_zlo-1/2 Lk C001
j_zlo-2/2 Mi A011
utsp-1/2 Lw A206
utsp-2/2 Jc D107
lozap-1/2 Lw A206
lozap-2/2 Zy A013
3 9:40-10:25 lozap-1/2 Lw A206
lozap-2/2 Zy A013
protl Zy A010 wf----1/2 Po HALA 4
wf----2/2 Bu HALA 6
utsp-1/2 Lw A206
utsp-2/2 Jc D107
j_zlo-1/2 Lk D106
j_zlo-2/2 Mi D105
4 10:30-11:15 lozap-1/2 Lw A206
lozap-2/2 Zy A013
relig MG A202 wf----1/2 Po HALA 4
wf----2/2 Bu HALA 6
j_ni2-n1/ Zi F005
j_ni2-n2/ Ml A207
j_zlo-1/2 Lk D106
j_zlo-2/2 Mi D105
5 11:35-12:20 j_an1-a1/ Wy F106
j_an1-a2/ Ca F005
j_pol Er A010 j_ni2-n1/ Zi F005
j_ni2-n2/ Ml D003
relig MG A203 utsp-1/2 Lw A206
utsp-2/2 Jc D107
6 12:25-13:10 protl Zy A109 matem Re A005 geogr Dr A101 j_an1-a1/ Wy C001
j_an1-a2/ Ca D105
utsp-1/2 Lw A206
utsp-2/2 Jc D107
7 13:15-14:00 utsp-1/2 Lw A206
utsp-2/2 Jc D107
gddw- Dr A101 histo Wo A103 matematyka Re A005 wf----1/2 Po HALA 4
wf----2/2 Bu HALA 1
8 14:05-14:50   histo Wo A103 j_pol Er A010    
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum