2TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j_pol Er A010 rachu Ło A102 j_ni2-n1/ Su F003
j_ni2-n2/ Zi F004
poprz Ło D105 rachu Ło A201
2 8:50- 9:35 wf----1/2 Sb HALA 5
wf----2/2 Pe HALA 6
rachu Ło A102 matem Pi A012 prara-1/2 Ło A011
prara-2/2 Ps A209
rachu Ło A201
3 9:40-10:25 praek-1/2 Ze D208
praek-2/2 Ło A102
infor-1/2 Kr A205
infor-2/2 KM A209
j_zaw-1/2 Ca A001
j_zaw-2/2 Pl A011
prara-1/2 Ło A011
prara-2/2 Ps A209
poprz Ło A201
4 10:30-11:15 prara-1/2 Ło A011
prara-2/2 Ps A209
infor-1/2 Kr A205
infor-2/2 KM A209
ordgo Id D210 matem Pi A012 matem Pi A012
5 11:35-12:20 prara-1/2 Ło A011
prara-2/2 Ps A209
j_an1-a1/ Bg F005
j_an1-a2/ Sc D106
j_pol Er A010 j_an1-a1/ Bg A207
j_an1-a2/ Sc D106
wf----1/2 Sb HALA 5
wf----2/2 Pe HALA 3
6 12:25-13:10 matematyka Pi A012 relig MG A202 praek-1/2 Ze D208
praek-2/2 Ło A011
relig MG A203 wf----1/2 Sb HALA 5
wf----2/2 Pe HALA 3
7 13:15-14:00 elpra Ze D208 j_ni2-n1/ Su F003
j_ni2-n2/ Zi F004
rachu Ło A101 geografia Dr A101  
8 14:05-14:50 ordgo Id D210 matematyka Pi A012 gddw- Ło A101 geografia Dr A101  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum